Přednášky na FTVS 2. část

Jde se na věc

Jak se dělá dobrá přednáška? Dobrá přednáška je vtipná a přínosná už v průběhu. A přednášející, který se chce zlepšovat, na konci poprosí o zpětnou vazbu.

Ispirovala jsem se dvěma lidmi. Jedním byla moje sestra Kristýna Eliášová, která školí soft skills a druhým můj současný učitel američan James Tufano, který na postgraduálu učí Academical Writing. Oba mají skvělou schopnost interagovat s publikem a nezávisle na trvání přednášky zaujmout posluchače. Jak přesně to ale dělají?

Na každou přednášku jsem měla hodinu a půl. Po četných změnách se mi osvědčil následující model: první půl hodiny jsme strávili úplně stejně, jako bych byla s pacientkami na dětské psychiatrii. Hráli jsme pohybové hry, bavili se, seznamovali a zažívali nové věci. Cílem bylo vtáhnout člověka do děje a udělat z něho součást příběhu. Nezáleží na tom, jestli jsme na FTVS nebo na Dětské psychiatrii. Jde o to, že jsme tu my a naše okolí a to co prožíváme je důsledkem vzájemné interakce, spolupráce a ochoty splynout s realitou.

Když jsme se dostatečně osmělili a fyzicky vyřádili, byli z pasivních posluchačů aktivní aktéři. Usadili se na zem tělocvičny a začali jsme se bavit o Poruchách příjmu potravy.

„Co se vám objeví v hlavě když to slyšíte? Kdo máte osobní zkušenost? Jakou? Chcete se o ní podělit s ostatními?“ Chvíli jsem mluvila já, a když byla vhodná příležitost, nechala jsem pracovat studenty ve dvojicích.

„Na plátně vidíte kritéria, která určují, zda se jedná o mentální anorexii. Zkuste ve dvojicích vymyslet, jak byste si jednotlivé body ověřili, kdybyste byli v pozici rodiče, učitele, kamaráda nebo trenéra.“

Stejně tak studenti mezi sebou konzultovali zdravotní komplikace mentální anorexie. „Pobavte se o tom, co z toho je průšvih. Co by se mohlo stát, kdybyste tu slečnu měli v tréninku? A s čím byste už určitě kontaktovali rodiče?“

Víc hlav víc ví. Nepřestávala jsem žasnout nad možnostmi, s nimiž studenti přišli. Ačkoliv pro ně byla problematika naprosto nová, vymýšleli varianty, které by mě nikdy nenapadly. Stejná věc se ukázala ve zpětných vazbách. Doma jsem je všechny prošla a fixou podtrhávala podstatné a podnětné. Překvapily mě otázky, které studenty k tématu napadaly. Otázky, na které sama neznám odpověď (u některých je dokonce těžko dohledatelná). Znamenalo to pro mě, že studenti šli „za téma“ a přemýšleli dál.

A nejvíc mě ale potěšila jedna z odpovědí na otázku: „Co jste si z dnešní přednášky odnesli?“

Na papíře, který si snad vystavím stálo: „Nové poznatky. A pocit dobře stráveného dopoledne.“

Jak to jde na Smíchovské střední průmyslové škole

Jsme skupina čtyř studentů, které zajímá duševní zdraví, a do tohoto projektu jsme se zapojili, protože hodně lidí má problém o tomto tématu mluvit, třeba i v naší třídě mezi našimi spolužáky. O tomto projektu jsme se dozvěděli přes naši profesorku češtiny, které se tento nápad také velmi líbí.

Naším cílem je, ačkoli už jsme ve 3. ročníku střední školy, poznat ještě blíže naše spolužáky a tento projekt propagovat dále, nejen v naší třídě, ale i po škole, popřípadě i za její hranice. I k tomuto cíli nám pomůže Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, odkud k nám přijde lektorka a budeme s ní mít třídní sezení a povídaní na témata týkající se duševního zdraví.

Již jsme navštívili představení Dávám židli do kruhu, které se nám velmi líbilo a hlavně nás i chvílemi velmi pobavilo a zpříjemnilo den. Dále půjdeme na představení Podivný případ se psem, které je také velmi úzce spjato s duševním zdravím.

Tentokrát zpráva z FTVS

Zpráva o průběhu grantového projektu I.
Název grantu: Dávám židli do kruhu
Jméno žadatele: Mgr. Michaela Ulrichová
Instituce: Fakulta tělesné výchovy a sportu

Přípravy
Po úvodní radovací fázi, která navazovala na udělení grantu, přišla fáze přípravná. Jednalo se o darovací smlouvě, s Jitkou Vařekovou jsme hráli e-mailový pingpong s finančním oddělením, a já jsem sháněla podklady pro tvorbu přednášky. Byla jsem rozhodnutá dát co největší prostor diváctvu, ale neměla jsem přesně vymyšlený postup.
Nastala fáze obepisování vyučujících z Fakulty tělesné výchovy a sportu, na které jsem dostala kontakt od Jitky Vařekové. Můj strach, že o přednášky na psychiatrické téma nebude zájem, byl nakonec neopodstatněný.
Ozvali se mi tři vyučující, z nichž hned první chtěla čtyři přednášky pro studenty TVS (budoucí učitelé tělocviku nebo sportovní trenéři) a poslední z nich mě požádala o přednášku v angličtině. Chvíli jsem váhala, jestli je to v mých silách a nakonec jsem kývla na všechno.
Jdu do toho.

Projekt Andromeda

Zpráva pro Grant #davamzidlidokruhu o průběhu projektu.

Krásný den,

Posílám vám první zprávu o průběhu našeho projektu.

Naše dlouhodobé aktivity probíhají podle plánů. Dobrovolníci pravidelně alespoň jednou týdně navštěvují své děti v Klokánku, nebo v jiných zařízeních náhradní rodinné péče a také každý čtvrtek probíhají skupinové kroužky. Dopravu dobrovolníků do Klokánku v Hostivicíh částečně financujeme z vašeho Grantu, děkujeme!

V sobotu 14.1. proběhl výlet dobrovolníků s dětmi. Vyrazili jsme na stadion HC Hvězda, kde jsme si zapůjčili brusle a užili si hodinu bruslení. Většina dětí stála na bruslích úplně poprvé v životě a tak to pro ně byl velký zážitek. Klademe důraz na to, aby se výletu zúčastnili všichni dobrovolníci a každé dítě mělo sebou někoho, kdo se mu bude věnovat. Dopravu na tento výlet jsme financovali z vašeho grantu, mockrát děkujeme!

V Neděli 15.1. měli potom všichni naši dobrovolníci skupinovou supervizi, kde si dobrovolníci pod vedením supervizorky navzájem sdílejí své pocity z projektu, radí se jak řešit určité situace  a provádí různá cvičení jako prevenci před vlastním vyhořením.

Jinak intenzivně připravujeme novou formu projektu na příští školní rok.

 

Zpráva z Gymnázia Třeboň

Jak jsme psali v projektu, prostředky z Vašeho grantu „Dávám židli do kruhu“ použijeme na školský den, program zaměřený na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a péči o své duševní zdraví. Tento program absolvuje 3. ročník a zajišťuje ho nezisková organizace FOKUS Tábor pod názvem „Blázníš? No a!“. Vybraní studenti pak své znalosti o prevenci duševních onemocnění a péči o své duševní zdraví předají mladším studentům z kvarty nebo kvinty a celou akci pak budou prezentovat na třeboňském Majálesu, který letos tato třída pořádá. Pokračovat ve čtení „Zpráva z Gymnázia Třeboň“