Zpráva z Gymnázia Třeboň

Jak jsme psali v projektu, prostředky z Vašeho grantu „Dávám židli do kruhu“ použijeme na školský den, program zaměřený na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a péči o své duševní zdraví. Tento program absolvuje 3. ročník a zajišťuje ho nezisková organizace FOKUS Tábor pod názvem „Blázníš? No a!“. Vybraní studenti pak své znalosti o prevenci duševních onemocnění a péči o své duševní zdraví předají mladším studentům z kvarty nebo kvinty a celou akci pak budou prezentovat na třeboňském Majálesu, který letos tato třída pořádá.

Poté, Co jsme s lektorkami z FOKUSu začali domlouvat konkrétní termín školského dne, dozvěděli jsme se, že FOKUS v této době právě sbírá data ve velkém dotazníkovém šetření, které ověřuje účinnost programů primární prevence zaměřených na duševní zdraví a destigmatizaci jedinců s duševním onemocněním. Tento výzkum probíhá na zadání Národního ústavu duševního zdraví. Neváhali jsme, a jako škola jsme se do výzkumu zapojili. Jako bonus jsme dostali možnost uspořádat další školský den hrazený z prostředků na výzkum pro paralelní třídu k 3. ročníku, tedy pro septimu osmiletého gymnázia.

V současnosti máme tedy za sebou první sběr dat dotazníkem, který proběhl 25. ledna. Dále první školský den určený pro výzkumnou třídu v šetření. Ten proběhl 20. února s velmi kladnými ohlasy zúčastněných studentů i třídní učitelky. Na jeho konci opět studenti vyplnili dotazník, den poté byl druhý dotazník administrován i paralelní třídě, která ve výzkumu slouží jako kontrolní skupina. Zhruba s měsíčním odstupem proběhne závěrečný třetí sběr dotazníků v obou třídách a hned poté může absolvovat školský den také 3. ročník. Již naplánovaný termín tohoto školského dne připadl na 20. března. S dalšími informacemi bych se Vám tedy přihlásila, až budeme mít školský den za sebou.