Projekt Andromeda

Zpráva pro Grant #davamzidlidokruhu o průběhu projektu.

Krásný den,

Posílám vám první zprávu o průběhu našeho projektu.

Naše dlouhodobé aktivity probíhají podle plánů. Dobrovolníci pravidelně alespoň jednou týdně navštěvují své děti v Klokánku, nebo v jiných zařízeních náhradní rodinné péče a také každý čtvrtek probíhají skupinové kroužky. Dopravu dobrovolníků do Klokánku v Hostivicíh částečně financujeme z vašeho Grantu, děkujeme!

V sobotu 14.1. proběhl výlet dobrovolníků s dětmi. Vyrazili jsme na stadion HC Hvězda, kde jsme si zapůjčili brusle a užili si hodinu bruslení. Většina dětí stála na bruslích úplně poprvé v životě a tak to pro ně byl velký zážitek. Klademe důraz na to, aby se výletu zúčastnili všichni dobrovolníci a každé dítě mělo sebou někoho, kdo se mu bude věnovat. Dopravu na tento výlet jsme financovali z vašeho grantu, mockrát děkujeme!

V Neděli 15.1. měli potom všichni naši dobrovolníci skupinovou supervizi, kde si dobrovolníci pod vedením supervizorky navzájem sdílejí své pocity z projektu, radí se jak řešit určité situace  a provádí různá cvičení jako prevenci před vlastním vyhořením.

Jinak intenzivně připravujeme novou formu projektu na příští školní rok.