Tentokrát zpráva z FTVS

Zpráva o průběhu grantového projektu I.
Název grantu: Dávám židli do kruhu
Jméno žadatele: Mgr. Michaela Ulrichová
Instituce: Fakulta tělesné výchovy a sportu

Přípravy
Po úvodní radovací fázi, která navazovala na udělení grantu, přišla fáze přípravná. Jednalo se o darovací smlouvě, s Jitkou Vařekovou jsme hráli e-mailový pingpong s finančním oddělením, a já jsem sháněla podklady pro tvorbu přednášky. Byla jsem rozhodnutá dát co největší prostor diváctvu, ale neměla jsem přesně vymyšlený postup.
Nastala fáze obepisování vyučujících z Fakulty tělesné výchovy a sportu, na které jsem dostala kontakt od Jitky Vařekové. Můj strach, že o přednášky na psychiatrické téma nebude zájem, byl nakonec neopodstatněný.
Ozvali se mi tři vyučující, z nichž hned první chtěla čtyři přednášky pro studenty TVS (budoucí učitelé tělocviku nebo sportovní trenéři) a poslední z nich mě požádala o přednášku v angličtině. Chvíli jsem váhala, jestli je to v mých silách a nakonec jsem kývla na všechno.
Jdu do toho.