Jak to jde na Smíchovské střední průmyslové škole

Jsme skupina čtyř studentů, které zajímá duševní zdraví, a do tohoto projektu jsme se zapojili, protože hodně lidí má problém o tomto tématu mluvit, třeba i v naší třídě mezi našimi spolužáky. O tomto projektu jsme se dozvěděli přes naši profesorku češtiny, které se tento nápad také velmi líbí.

Naším cílem je, ačkoli už jsme ve 3. ročníku střední školy, poznat ještě blíže naše spolužáky a tento projekt propagovat dále, nejen v naší třídě, ale i po škole, popřípadě i za její hranice. I k tomuto cíli nám pomůže Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, odkud k nám přijde lektorka a budeme s ní mít třídní sezení a povídaní na témata týkající se duševního zdraví.

Již jsme navštívili představení Dávám židli do kruhu, které se nám velmi líbilo a hlavně nás i chvílemi velmi pobavilo a zpříjemnilo den. Dále půjdeme na představení Podivný případ se psem, které je také velmi úzce spjato s duševním zdravím.