Poslední přednáška

Pátá přednáška byla pro studentky APA – aplikovaných pohybových aktivit. Po ní jsem měla pocit, že projekt končí. Přednášku, kterou jsem měla v počítači jsem přesunula do hlouběji uložené složky a oddechla si. Poslední setkání s tématem přijde až za dva týdny.

Čas se začal rychle krátit a tak jsem do dobře rozjetého vlaku nastoupila znovu. Oprášila jsem objemný šanon anglicky psaných článků, které jsem na téma poruch příjmu potravy nashromáždila a dala se do příprav. Bylo to překvapivě snadné. Na rozdíl od psaní odborného textu jsem mohla vybírat podle své chuti to, co mi vždy připadalo nejzajímavější a nemusela jsem se zdržovat přesným překladem. Navíc jsem věděla, že tentokrát budou posluchači ze stejného oboru jako já – tedy fyzioterapeuti, a že mohu klást větší nároky na jejich odbornost. Motivace udělat přednášku skutečně poutavě byla velká. Přihlášených bylo 60 studentů – zatím největší publikum, před kterým jsem kdy mluvila.

Den D přišel 18.4. Přednášky se zúčastnilo 50 studentů a tak jsme celkovým počtem diváků-aktivních aktérů překročili stovku. Měla jsem radost, že i po této přednášce se před katedrou objevili studenti s doplňujícími otázkami. Někteří se chtěli podělit o svoje zkušenosti, jiné zajímaly podrobnosti k syndromům, které jsem popisovala. Tentokrát pocit z dobře stráveného odpoledne zůstal ve mně.

 

Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným za aktivní vstupy, podnětné dotazy a to, že dobrovolně přišli  a skutečně „tvořili přednášku“ se mnou přímo na místě; Jitce Vařekové za obětavou pomoc s realizací celého projektu a nakonec celému týmu Dávám židli do kruhu, který nám umožnil projekt zrealizovat. Podařilo se oslovit 108 studentů a v devíti hodinách povídání a aktivit jim ukázat co jsou poruchy příjmu potravy, jak vznikají a jak se řeší.

About the author: Matěj Bíža