Vzděláváme se

Díky účasti v destigmatizační platformě, máme možnost navštěvovat workshopy, kde získávám dovednosti pro náš lepší rozvoj. Prakticky všechny semináře absolvovala Tereza. Jaké je její reflexe proběhlých aktivit?

Jsem studentka 4. ročníku pražského Gymnázia Evolution Jižní Město a aktivně se účastním kampaně Dávám židli do kruhu. Naše kampaň spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví, a díky této spolupráci jsem dostala příležitost účastnit se vzdělávacího cyklu v rámci projektu Destigmatizace. Tento cyklus přednášek a aktivit se koná od konce března 2018 v budově Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Každý měsíc až do srpna se koná jedno až dvě setkání, které trvají přibližně od 10:00 do 17:00 hodin.

Proběhlá setkání byla zaměřená na témata: mluvení na veřejnosti, prezentace projektu a organizace událostí, sociální sítě a komunikace přes internet. Probírali jsme práci s médii, jak se pohybovat na sociálních sítích s projektem, a také jak psát články pro média o našich projektech. Setkání vedli odborníci z řad NÚDZ a dalších institucí (pan Šůstek z projektu Psychobraní a Mgr. Pavel Nepustil s Ph.D. Mgr. Lucií Ukropovou z projektu NARATIV a další).

Jsem velmi ráda, že jsem se na tyto setkání přihlásila, protože jsem se dozvěděla a naučila spoustu nových věcí. Doufám, že díky těmto setkáním budu moci nabídnout „odbornější“ asistenci projektům, které naše kampaň podporuje a třeba jim i pomoci s některými nejasnostmi, ať už týkajících se tématu nebo organizace.