Podpora od Městské části Praha – Újezd

Studenti Gymnázia Evolution dostali pozvání, aby vystoupili v rámci květnových slavností. Jejich vystoupení vyneslo 10 450 Kč. Moc děkujeme zastupitelům městské části. Jmenovitě bychom rádi poděkovali panu starostovi Václavu Drahorádovi a zástupkyni starosty Janě Draštíkové. Finanční prostředky použijme na podporu dalších studentských projektů. Moc si vážíme partnerství, která se nám podařilo navázat.