Konference o reformě psychiatrické péče v České republice

V pátek 23. listopadu jsme dostali pozvání od Ministerstva zdravotnictví ČR, abychom se zúčastnili jako doprovodný program mezinárodní konference o destigmatizaci duševních onemocnění a reformě psychiatrické péče. Moc děkujeme za tuto příležitost. Podařilo se nám kampaň představit na mezinárodním poli. Do kampaně se tak zapojil sir a FRCPsych FMedSci Graham Thornicroft z King´College z Velké Británie či Dr. Srdan Matic zástupce WHO a vedoucí delegace Světové zdravotnické organizace v České republice. Z několik stran jsme byli pochváleni za náš projekt a jeho význam. Děkujeme za krásná slova a dodala nám sílu do našeho dalšího snažení.