Výsledky grantového řízení

Do grantového řízení se jsme obrdželi tři žádosti. Z nich jsme vybrali dva projekty. A to podporu brněnské organizace SPOLU. Dále jsme vybrali projekt studentky z Gymnázia Na Zatlance v Praze, ale tam se nám zatím nepodařilo navázat další spolupráci. Věříme, že se to ještě změní. Níže najdete více o jihomoravském projektu. Text jsme redakčně zkrátili.

„Projekt SPOLU je studentská dobrovolnická organizace, která sdružuje studenty psychologie, všeobecného lékařství, ergoterapie, fyzioterapie a pedagogiky. Projekt SPOLU vytváří jedinečný prostor pro spolupráci těchto studentů s lidmi s duševním onemocněním a profesionály v zařízeních poskytujících psychiatrickou nebo sociální
péči. V rámci této spolupráce cílí také na vzdělávání široké veřejnosti v oblasti duševního zdraví.

Rádi bychom finance využili na pomůcky pro volnočasové aktivity vedené na psychiatrických odděleních, v rámci nichž nabízíme možnost být vyslyšen, podporujeme sebereflexi, sebevědomí a naději, posilujeme úzdravné
procesy, resocializujeme a aktivizujeme účastníky těchto aktivit z řad osob s duševním onemocněním.

Konkrétně bychom potřebovali financovat materiály pro tyto týmy: výtvarné pomůcky na arte-aktivity; knihy, tisk úryvků či článků a hra Dixit pro biblio-tým; míče pro drama-aktivity; tisk materiálů a společenské deskové hry na kognitivní tréninky; reproduktory, tisk not a hudební nástroje pro muziko-tým; karimatky a relaxační míčky pro relaxace; míčky, hopíky a psychomotorický padák pro tanečně-pohybový tým. Tyto pomůcky chceme využít pro rozšíření repertoáru již probíhajících aktivit, ale také na chystané workshopy pro veřejnost v rámci destigmatizačních akcí (viz níže).
Pro zapojené studenty kromě získávání bohatých zkušeností z psychiatrické praxe a komunikace s profesionály chystáme také nabídku různých destigmatizačních a vzdělávacích besed. Chceme tím podporovat také jejich péči o vlastní duševní zdraví. Plánujeme pro tyto aktivity oslovit odborníky z různých směrů (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, autogenní trénink, tanečně-pohybová terapie), pro které je potřeba proplatit náklady na jízdné, náklady za pronájem prostor, občerstvení pro účastníky a malý dárek pro lektora. Dále bychom od lektorů rádi získávali nějaké materiály, pro něž budeme potřebovat finance na tisk.

Jeden z našich cílů je také šíření osvěty o duševním zdraví a potížích, pro což chystáme různé destigmatizační besedy a přednášky pro veřejnost. Na nich chceme podporovat otevřenou komunikaci o duševních potížích a vzájemnou pomoc, edukovat veřejnost o duševních onemocněních a možnostech odborné pomoci i možnosti zotavení. Chceme vyvracet mýty o duševních onemocněních a negativní předsudky o chování lidí s psychiatrickými diagnózami. Chceme také nabízet konkrétní ukázky aktivit, kterými lidé mohou přispívat svému duševnímu zdraví.
Na těchto akcích by měli být zapojeni lidé s vlastní zkušeností, protože si uvědomujeme, že právě osobní sdílení zkušenosti a osobní kontakt s reálnou osobou s určitými prožitky má na vnímání lidí s duševním onemocněním velký vliv. Dále budeme zvát i profesionály z oblasti psychologie, psychoterapie, psychiatrie a sociální péče.

Nedílnou součástí vystupujících na těchto akcích by měli být i studenti zapojení v Projektu SPOLU a jejich ukázky aktivit. Finance na tuto část našeho projektu mají zahrnovat jednak cestovné pro aktivní hosty akcí, občerstvení a drobné dárky pro přednášející, pronájem prostor, tisk letáčků, plakátů a dalších promo-materiálů. Jednorázově také budeme potřebovat investovat do fotoaparátu, videokamery a diktafonu, abychom mohli tyto akce zaznamenávat, příštím akcím dělat lepší propagaci, aby se jich zúčastnilo a získalo informace ještě větší množství lidí, a ze získaných audio-vizuálních materiálů vytvářet destigmatizační a edukativní dokumenty.“