Potřebuji pomoc

Nebojme se někomu říci svůj problém!

Potřebuji okamžitou pomoc dostupnou telefonicky

Pražská linka důvěry, Tel.: 222 580 697 nonstop      
Linka bezpečí, Tel.: 800 155 555 nonstop
Linka důvěry Centra krizové intervence, Tel.: 284 016 666 nonstop
Linka důvěry Dětského krizového centra, Tel.: 241 484 149 nonstop
SOS centrum Diakonie, Tel.: 222 514 040, 222 521 912, 728 047 416, 777 734 173, 9-20 hod.
DONA – linka pomoci obětem domácího násilí, Tel.: 251 511 313 nonstop
Senior telefon, Tel.: 222 221 771 nonstop

Denní pracoviště

RIAPS, centrum sociálních služeb http://www.csspraha.cz/24829-krizove-centrum-riaps

FOKUS https://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/pomahame

Centrum sociálních služeb také disponuje psychologickými poradnami http://www.csspraha.cz/24831-poradna-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy

Existuje i bezplatná pomoc ohledně domácího násilí na dětech a mladistvých centrum LOCIKA http://www.centrumlocika.cz/

Zajímavá je i poradna při Masarykově univerzitě, kterou vedou studenti a absolventi katedry psychologie a zájemcům je odpovídáno i internetovou formou http://www.poradna.fss.muni.cz/

Co se týče chatového poradenství, dobře funguje to při Pražské lince důvěry http://www.chat-pomoc.cz/secured-chat/

Internetové poradenství

http://www.elinka.iporadna.cz/

Další odkazy